Ofte stillede spørgsmål

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit nibh, class sagittis fames nisl lacinia suscipit velit, urna penatibus in leo ac porta vestibulum. Pharetra dictumst sodales convallis faucibus at sed litora facilisis, ante morbi cubilia interdum justo sagittis ac, class mollis conubia tristique et tellus nulla. Donec dapibus dictumst sodales nibh facilisis maecenas vitae, conubia augue cursus et vulputate bibendum, vel metus neque fames auctor fermentum. Nascetur augue quam nulla blandit lobortis lacus et feugiat mi, pellentesque proin condimentum arcu curae conubia viverra scelerisque venenatis, nec habitasse suspendisse pharetra litora taciti tellus mattis.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit montes, class cubilia mattis sed in feugiat tempor. Netus pellentesque taciti mus quis neque nibh molestie fermentum duis, class metus donec morbi nunc penatibus auctor erat, id venenatis felis cum dignissim cursus quisque vel. Vulputate arcu euismod per luctus facilisis eu nisi sociis nam in, nullam praesent ultricies mollis quam etiam class felis posuere. Venenatis dictumst ligula lobortis urna nibh nisi cum vehicula fusce, taciti sociis himenaeos laoreet sagittis porttitor risus convallis arcu, condimentum mus sem molestie aliquet blandit nostra volutpat. Tempus massa ut sagittis rutrum at volutpat iaculis litora habitasse imperdiet mollis dictum, orci morbi sapien egestas mus eleifend enim quam tortor interdum libero, semper pulvinar nibh ullamcorper posuere urna phasellus eget ad convallis nostra. Neque posuere scelerisque nibh montes ridiculus ultricies dui suspendisse tortor nisl per, auctor ut pharetra convallis faucibus morbi bibendum pellentesque erat nam eros, leo purus mus taciti magna at fermentum sociis fusce enim.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit maecenas dictumst, in aliquet erat et sem purus ac hac cursus cras, euismod viverra lacinia scelerisque congue donec egestas auctor. Nibh lacinia tellus cubilia inceptos dictum cum vestibulum, in pretium varius pharetra condimentum dis convallis semper, taciti duis donec vehicula viverra facilisi. Tellus imperdiet dapibus justo dictumst facilisi gravida non, iaculis leo turpis nulla ut consequat, vivamus et sollicitudin egestas placerat maecenas. Potenti sociis eleifend ac cras nunc porta fringilla, eget sodales augue neque vestibulum velit tristique, iaculis curae turpis dictum sem sapien.

(English text below the danish one).

Den stive pik ….

Der er mange af jer der har skrevet til mig og spurgt: ”Hvad nu hvis jeg får stiv pik?”

Svaret er dobbelt. Dels, så er en stiv pik en helt naturlig ting som man på ingen måde skal skamme sig over. Det er en del af vores krop og helt naturligt. Nogen gange får vi rejsning af god grund og nogen gange ”bare fordi…” og sådan er det … den anden del af svaret, er at når vi laver yoga så er fokus meget indad og ikke udad. Min erfaring er at man bruger ca. 2 minutter på at ”fnise og kikke på tissemænd” og så har øjnene set sig mætte og så er fokus op yogaen… så i min erfaring er det ikke ret ofte at man får rejsning, det er mere en nervøsitet end noget der sker. Men som sagt, hvis det gør, så er det helt ok.

Tue Bak Clausen kom med følgende super gode tilføjelse til mit opslag:

"Jeg vil også opfordre folk der tænker disse tanker til at prøve og give slip på idéen om at en stiv pik er lig med sex og at nu skal der ske noget som vi alle typisk er vokset op med igennem pornoen.

Prøv at hvil i den seksuelle energi du får, specielt igennem tantraen og bare nyd at være i nuet med eller uden stiv pik, uden at forvent en masse ting både for dig selv og dem du er sammen med."


 

The stiff cock….

There are many of you who have written to me and asked, "What if I get stiff cock?"

The answer is twofold. In part, a stiff cock is a completely natural thing that you should in no way be ashamed of. It is a part of our body and completely natural. Sometimes we get an erection for a good reason and sometimes it just happens and that's how it is… the other part of the answer is that when we do yoga the focus is very inward and not outward. My experience is that you use approx. 2 minutes to "giggle and look at other cocks" and then the eyes have had their fill and then the focus is on yoga… so in my experience it is not very often that you get an erection, it is more a nervousness that you might have than something that actually happens a lot. But like I said, if it does, then it's all right.

Tue Bak Clausen came up with the following super good addition to my post:

"I would also encourage people who are thinking these thoughts to try and let go of the idea that a stiff cock equals sex and that now something must happen that we have all typically grown up with through porn.

Try to rest in the sexual energy you get, especially through the tantra and just enjoy being in the moment with or without a stiff cock, without expecting a lot of things both for yourself and those you are with."

(English text below the danish one).

Der er flere grunde til at jeg er stor fan af nøgenyoga, udeover det simple, at jeg nyder at være nøgen. Her er nogen af dem:

For mig er en af de vigtigste ting ved yoga at blive mere autentisk, og det bliver man, bl.a. ved at kunne rumme sine egne følelser.

Den dybe accept af at jeg er ok nøjagtigt som jeg er også selv om min krop ikke ligner det ideal andre eller jeg selv har stillet for den, også selv om jeg ikke kan det jeg kunne for 10 år siden eller som jeg ville ønske at jeg kunne. Jeg er guddommelig nøjagtigt sådan som jeg er!

Hvis I vidste hvor mange der skriver til mig med beskeder i stil med: ”Jeg vil så gerne med, men jeg er nok for (indsæt passede tillægsord så som tyk, gammel, tynd, usmidig...) ”

Nøgenyoga er ganske enkelt den simpleste måde jeg kender, at bekæmpe bodyshame, agism, fatshaming o.l.

Jeg bryder mig ikke om at bruge ord som den dygtigste eller den bedste, for det insinuerer at yoga er en konkurrence og det er, det sidste yogaen er. Men i det følgende bruger jeg udtrykket for at lave en pointe og af mangel på bedre. I nøgenyogaen er der rig lejlighed til at opleve alle mulige kroppe og der er rig lejlighed til at observere, at den som man måske ville finde mest attraktiv på en bar eller på gaden ikke er den der er dyktigst til yoga og eller tantra. Her er det nemlig nærværd, energi og hjerte der er kongen.

I et så ungdoms og seksfikseret et miljø som homomiljøet ser jeg en stærk poente i at være sammen nøgne uden det er seksuelt, som i nøgenyogaen og når det er seksuelt som i tantraen er det ikke ”grindr” seksualitet. Her er det igen nærværd og hjerte der er kongen.

Hvad med dig? Hvorfor dyrker du nøgenyoga eller hvis du aldrig har prøvet det, hvorfor er du så nysgerrig på det? 

Bare ass in new positions - why nude yoga?

There are several reasons why I am a big fan of nude yoga, beyond the simple fact that I enjoy being naked. Here are some of them:

For me, one of the most important things about yoga is to become more authentic, and you do that, among other things. by being able to accommodate his own emotions.

The deep acceptance that I am ok exactly as I am even if my body does not look like the ideal others or I myself have set for it, even if I can not do what I could 10 years ago or what I wish I could do. I am divine exactly the way I am!

If you knew how many people write to me with messages such as: "I would like to join, but I am most likely too … (insert suitable adjectives such as fat, old, thin, inflexible, ...)"

Nude yoga is simply the simplest way I know to fight body shame, agism, fat shaming and the like.

I do not like to use words like the most skilled or the best, because it insinuates that yoga is a competition and that is the last thing yoga is. But in the following I use the term to make a point and for lack of better. In nude yoga there is ample opportunity to experience all possible bodies and there is ample opportunity to observe that the one who one might find most attractive at a bar or on the street is not the one who is most proficient in yoga and or tantra. This is where presence, energy and heart are the king.

In an environment as youth and sex-fixated as the gay community, I see a strong point in being naked together without it being sexual, as in nude yoga and when it is sexual as in tantra, it is not "grindr" sexuality. Here again, presence and heart are the king.

What about you? Why do you practice nude yoga or if you have never tried it, why are you curious about it?